Grammatik

Kasus på tysk

De forskellige ordklasser, navneord (substantiver), tillægsord (adjektiver), stedord (pronominer) og kendeord (artikler) bøjes på tysk i forhold til deres funktion i sætningen.

Den tyske grammatik bruger latinske benævnelser for at betegne de forskellige led i sætningen.

Tysk har 4 kasus: nominativ, akkusativ, genitiv og dativ

1- Nominativ

Grundled = Nominativ

Grundledet fortæller, hvem eller hvad der gør, er eller har noget:

Ich (O) habe einen Hund            /        „Ich” er grundledet i sætningen

     Der Mann (O) hat eine Katze           /         „Der Mann“ er grundledet i sætningen

                           Das Auto (O) fährt schnell        /           „Das Auto“ er grundledet i sætningen

Du finder grundledet ved at spørge:  

hvem eller hvad (tæller man om)

                                Wer hat einen Hund ?          /           Ich (O) habe einen Hund        

                                     Was fährt schnell?            /          Das Auto (O) fährt schnell                                   

Obs: Nominativ anvendes ved grundled, men også ved omsagnsled til grundled, når udsagnsordet er “at være”: Er ist der Lehrer

2 – Akkusativ

Genstandsled = Akkusativ

 Genstandsleddet angiver hvem eller hvad verballeddet har som genstand:

Ich habe einen Hund  (∆)      /             „einen Hund” er genstandsled i sætningen.

Ich sehe einen Mann  (∆)    /             „einen Mann“ er genstandsled i sætningen.

 Du finder genstandsleddet ved at spørge:  

hvad eller hvem (er genstanden for handlingen?)

 Was kauft der Mann ?        /       Der Mann kauft ein Eis                          

„ein Eis“ er genstandsledet i sætningen.

Wen siehst du?       /          Ich sehe den Lehrer

„den Lehrer“ er genstandsled i sætningen.

Obs: Disse forholdsord (durch, für, gegen, ohne, wider, um) styrer altid akkusativ

3 – Dativ

Hensynsled = Dativ

Hensynsled angiver den eller det, der modtager noget eller gøres noget for:

            Ich gebe meiner Mutter ein Gescheck     /      „meiner Mutter” er hensynsled

              Er hilft mir   /       „mir“ er hensynsled

 Du finder hensynsled ved at spørge hvem (er modtageren eller eller gøres noget for?)

Wem gehört diese Tasche?                        Die Tasche gehört mir 
    

Obs: Disse forholdsord (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu) og bestemte verber wie helfen eller danken styrer altid dativ.

2 – Genitiv

Ejefald = Genitiv

Ejefald angiver et ejer- eller tilhørsforhold:

   das Auto meiner Frau                 „ meiner Frau” er genstandsled i sætningen

   die Frau meines Bruders                 „ meines Bruders “ er genstandsled i sætningen

                                  Peters Fahrrad                 „ Peters“ er genstandsled i sætningen.

 Du finder ejefaldsforholdet ved at spørge:  

Hvem er giveren eller ejeren? Hvis er dette, denne?

Wem gehört das Auto?  Das ist das Auto meiner Frau. Wessen Auto ist das?

Obs: I daglig tale bruger man ofte en konstruktion med von + dativ i stedet for en genitiv.

Eksempel: Das ist das Handy meines Bruders – Das ist das Handy von meinem Bruder.

Obs: Disse forholdsord (statt, wegen, trotz, während, jenseits, längs, …) styrer altid genitiv.

Anvendelse af kasus

Der findes kun to kasus for navneord på dansk: nominativ og genitiv. Genitiv dannes ved at tilføje -s til ordet.

  KasusSing. ubestemtSing. bestemtFlertal ubestemtFlertal bestemt
NominativEn kat (leger)Katten (leger)Katte (leger)Kattene (leger)
GenitivEn kats (halsbånd)Kattens (halsbånd)Kattes (halsbånd)Kattenes (halsbånd)

Der er fire kasus på tysk: Nominativ, genitiv, dativ og akkusativ.

Substantiver, pronominer, adjektiver og artikler bliver altid bøjet i det tyske sprog i en sætning i forhold til deres funktion (kasus).

Subjektet i en sætning er altid i nominativ. Det direkte objekt er altid i Akkusativ. Det indirekte objekt er altid i dativ, og genitiv definerer tilhørsforholdet. Nogle verber, adjektiver og præpositioner kræver en bestemt kasus.

KasusAnvendelse
Nominativ (hvem)  Nævnefald– Subjekt:   Ich spiele Fußball. Der Hund spielt mit einem Ball.
– Subjektsprædikat: Er ist ein netter Junge. Du bist der Gewinner
Akkusativ (hvad)  Genstandsfald– Direkte objekt: Er isst ein Eis. Sie hat einen Hamster.
– Styret af præposition som durch, für, gegen, ohne um
 Genitiv (hvis)  Ejefald– Betegner ejendoms- eller tilhørsforhold: Peters Auto. Die Katze der Frau
– Styret af præposition som statt, wegen, trotz, während, jenseits, längs
Dativ (til hvem)  Hensynsfald– Indirekte objekt: Er gibt der Mutter ein Geschenck
– Styret af præposition som aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

Eksempler:

Peter (N) gibt dem Vater (D) den Brief (A) der Lehrerin (G).

Die Mutter (N) des Kindes schenkt dem Lehrer (D) einen Blumenstrauß (A).

Der Junge (N) gibt der Mutter (D) seines Freundes ein Geschenk (A).

Die Schwester (N) meines Freundes gibt mir (D) Geld (A).