Tillægsord / Adjektiver

Hvordan bøjes tyske tillægsord /adjektiver?

Tillægsord (adjektiver) bruges til at beskrive noget mere præcist. Når adjektivet står alene med udsagnsord (verbum), deklineres det ikke på tysk i modsætning til dansk:

Der Stuhl ist bequem – Stolen er behagelig.

Das Haus ist alt – huset er gammelt

Sie sind süß. Sie sehen nett aus – De er søde. De ser du til at være flinke.

Til gengæld når adjektiver står direkte ved siden af et navneord (substantiv) skal de bøjes. Bøjning af tyske adjektiver er temmelig kompliceret. Der er tre måder at bøje et adjektiv på.

Hvordan tyske adjektiver bøjes, afhænger af substantivets kasus, køn og tal, og om der står en artikel foran eller ej.

For at kunne anvende den rigtige bøjning skal man derfor altid undersøge, hvad der står på pladsen umiddelbart foran adjektivet, fordi det er afgørende for, hvilken af de tre bøjninger man skal anvende.

1- Med en bestemt artikel foran

Nominativder nette Vaterdie nette Mutterdas nette Kinddie netten Eltern
Akkusativden netten Vaterdie nette Mutterdas nette Kinddie netten Eltern
Dativdem netten Vaterder netten Mutterdem netten Kindden netten Eltern (+n)
Genitivdes netten Vatersder netten Mutterdes netten Kindesder netten Eltern

Tip: Der er kun to mulige endelser i denne svage bøjning i denne kasserollebøjning:

Svage bøjningMFNPl
Nom /grundledeeen
Akk /genstandsledneen
Dat / hensynslednnnn
Gen / ejefaldnnnn

P.S: På denne måde bliver adjektivet efter følgende ord: derselbe, dieser, jener, jeder, mancher, solcher, welcher, alle, også bøjet.

Eksempler: Ich sehe die junge Frau. Dieser große Mann trinkt ein Bier.

2- Med en ubestemt artikel foran

Nominativein netter Vatereine nette Mutterein nettes Kindmeine netten Eltern
Akkusativeinen netten Vatereine nette Mutterein nettes Kindmeine netten Eltern
Dativeinem netten Vatereiner netten Muttereinem netten Kindmeinen netten Eltern (+n)
Genitiveines netten Vaterseiner netten Muttereines netten Kindesmeiner netten Eltern

Tip: Der er kun i nominativ og i akkusativ at endelserne ikke er (e)n i denne kasserollebøjning:

Stærke bøjningMFNPl
Nom /grundledereesn
Akk /genstandsledneesn
Dat / hensynslednnnn
Gen / ejefaldnnnn

P.S: På denne måde bliver adjektivet efter possessiv artikel (mein, dein, sein, …)  eller en negation (kein, keine …) også bøjet.

Eksempler: Das ist ein schönes Haus. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Mein neuer Nachbar ist sehr nett.

3- Uden artikel foran

Nominativnetter Vaternette Mutternettes Kindnette Eltern
Akkusativnetten Vaternette Mutternettes Kindnette Eltern
Dativnettem Vaternetter Mutternettem Kindnetten Eltern (+n)
Genitivnetten Vatersnetter Mutternetten Kindesnetter Eltern

P.S: På denne måde bliver adjektivet efter et bestemt talord i flertal (zwei, drei …) og og efter ord, der angiver ubestemte talmængde (viele, einige, wenige, andere …) også bøjet.

Eksempler: Ich sehe einige schöne Blumen. Hier sind wenige Kunden. Zwei große Bier, bitte!