Hverdagstysk

Hvad er klokken på tysk – Wie viel Uhr ist es?

På tysk kan man på to forskellige måder spørge hvad klokken er.

„Wie spät ist es?“  – „Wie viel Uhr ist es?“

Man kan også på to forskellige måder fortælle hvad klokken er.

Den nemmeste måde er at anvende et timetallet og et minuttal adskilt af ordet ”Uhr”:

       Es ist + (Stunde) + Uhr + (Minuten)

Eksempler:

06:46 – Es ist sechs Uhr sechsundvierzig.                      18:45 – Es ist achtzehn Uhr fünfundvierzig.

11:15 – Es ist elf Uhr fünfzehn.                16:30 – Es ist sechzehn Uhr dreißig.

17:05 – Es ist siebzehn Uhr fünf.             20:05 – Es ist zwanzig Uhr fünf.

Den lidt sværere måde er an angive minutten før og efter et klokkeslæt og at anvende kvarter og halve time lige som pa dansk.

efter – nach  /  før – vor

kvarter – Viertel  

halv – halb

Eksempler:

06:00 Es ist sechs Uhr

09:10 Es ist zehn nach neun.

09:55. Es ist fünf vor zehn.

09:15. Es ist Viertel nach neun.

09:45. Es ist Viertel vor zehn.

16:30. Es ist halb fünf.

12: 00 Es ist Mittag

24:00 Es ist Mitternacht